Regulamin

  1. Na zajęciach obowiązuje wygodny strój, umożliwiający wykonywanie ćwiczeń, zeszyt na notatki i długopis.
  2. Wszystkich kursantów obowiązuje zmiana obuwia.
  3. Na zajęcia zapraszamy między 24 a 32 tygodniem ciąży ( w zależności od częstości spotkań).
  4. W zajęciach możesz uczestniczyć sama lub z osobą towarzyszącą- koszt kursu jest niezmienny.
  5. Prosimy aby każda z kursantek posiadała pisemną zgodę lekarza prowadzącego, o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń w szkole rodzenia.
  6. Pełen cykl kursu to 10 spotkań, dwa razy w tygodniu, czas trwania to około 2 godziny zegarowe.
  7. Cena kursu niw ulega zmianie ze względu na nieobecność.
  8. Cena kursu wynosi 500 zł.
  9. Po ukończeniu kursu, na życzenie kursantek wystawiane jest zaświadczenie ukończenia.